BELASTINGWET

,

WELKE FISCALE GEVOLGEN VOOR DE BEDRIJFSBELASTING VLOEIEN VOORT UIT DE EU-DOUANEAFHANDELING?

Aan de hand van het volgende voorbeeld zullen wij proberen de fiscale gevolgen van een EU-douaneafhandeling te verduidelijken.


Voorbeeld:

De Zwitserse leverancier A is in Duitsland geregistreerd voor de bedrijfsbelasting en heeft een Duits BTW-identificatienummer (of wordt in Duitsland vertegenwoordigd door een fiscaal vertegenwoordiger C). A levert goederen vanuit Zwitserland via Duitsland aan de Oostenrijkse klant B. B heeft een Oostenrijks BTW-identificatienummer. Op basis van de overeengekomen leveringsvoorwaarden DDP, ingeklaarde retour(*), voert A voor eigen rekening de ingeklaarde en belaste goederen in Duitsland in.

*A draagt de kosten van vervoer en invoerrechten tot de plaats van bestemming (Oostenrijk). Het gevaar van bederf of beschadiging van de goederen komt eveneens ten laste van A tot de plaats van bestemming.

Goederenvervoer van Zwitserland naar Duitsland

De goederen worden in Duitsland ingeklaard (vrijgave voor verbruik). Aangezien de goederen niet in Duitsland blijven, wordt geen omzetbelasting bij invoer geheven.

Levering van goederen van Duitsland naar Oostenrijk

Uit het oogpunt van de bedrijfsbelasting wordt de levering door A aan B geacht in Duitsland te zijn verricht, omdat A de belastingplichtige voor de omzetbelasting bij invoer is (importeur).

De levering is vrijgesteld als intracommunautaire levering voor zover deze vrijstelling kan worden aangetoond aan de hand van boekhouding en documentatie. De levering moet door A of door C (indien er een fiscaal vertegenwoordiger C is aangewezen) worden aangegeven in zijn periodieke aangifte en in de lijst in Duitsland.

Bovendien moet de levering in het Intrastat-formulier (verzending) worden aangegeven indien de minimumaangiftedrempel, momenteel (in Duitsland) € 500.000,- per jaar, wordt overschreden.

Op de factuur moet A zijn BTW-identificatienummer en dat van zijn klant vermelden. Bovendien moet op de factuur worden vermeld dat de levering intracommunautair en belastingvrij is.

De verwijzing naar de intracommunautaire belastingvrije levering op de factuur (opgesteld in een van de officiële EU-talen) kan op een van de volgende manieren gebeuren (voorbeelden in sommige officiële EU-talen)

  • Duitsland: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
  • Frankrijk: livraison intracommunautaire exonérée TVA
  • Italië: vrijgestelde intracommunautaire leveringen
  • Oostenrijk: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
  • Groot-Brittannië: intracommunautaire levering tegen nultarief Spanje: entrega intracomunitaria libre de impuesto

Indien een fiscaal vertegenwoordiger C is aangewezen, moeten ook de volgende gegevens op de factuur worden vermeld: aanduiding van de fiscaal vertegenwoordiger, naam, adres en BTW-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger.

Belasting op aankopen door B in Oostenrijk

B moet in Oostenrijk een intracommunautaire aankoopbelasting betalen over de levering van A. De aankoopbelasting kan door B worden gevorderd als belasting over de inkoopomzet in het kader van haar aftrek van de inkoopomzetbelasting. B geeft zijn intracommunautaire verwerving aan in zijn periodieke aangifte in Oostenrijk en, indien de minimumdrempel wordt overschreden, in het Oostenrijkse Intrastat-formulier (aankoop).

Skills

Posted on

1 juni 2014