WAT IS HET MANDAAT VOOR INDIRECTE VERTEGENWOORDIGING?

,

Wat de “indirecte vertegenwoordiging” betreft, is het noodzakelijk dat de douane-expediteur door de exporterende onderneming wordt gemachtigd om in eigen naam, maar voor rekening van de verplichte marktdeelnemer, douaneformaliteiten te vervullen.

Dit mandaat moet op verzoek van de douanekantoren worden overgelegd als bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. (Art. 5 C.D.C.; Art. 2 D.D. 27/10/2000, prot. 8703)

Het mandaat voor indirecte vertegenwoordiging moet op papier met briefhoofd worden aangeboden en in het origineel bij de inklaringsdocumenten worden gevoegd (of per fax aan de douane-expediteur worden meegedeeld); dit mandaat is geldig totdat het schriftelijk wordt ingetrokken.

Het document kan worden gedownload via de volgende link:
Mandaat tot vrijgave EUR 1

Skills

Posted on

1 juni 2014