CZYM SĄ DOBRA UZURPACYJNE?

,

Towary określa się jako pirackie, gdy zostały uzyskane przy użyciu oryginalnych komponentów, nazw i etykiet dostarczonych lub zatwierdzonych przez właściciela, ale są produkowane i wprowadzane do obrotu bez jego zgody.

Urząd celny jest jednym z organów odpowiedzialnych za kontrolę i zwalczanie obrotu towarami pirackimi i może to robić z własnej inicjatywy lub na wniosek i/lub wskazanie producentów, którzy uważają, że towary, które mają być importowane, mogły zostać wyprodukowane bez ich zezwolenia. Towary uznane za pirackie są zazwyczaj konfiskowane i niszczone.

Skills

Posted on

3 czerwca 2016