KIEDY TOWARY NALEŻY UZNAĆ ZA HANDLOWE?

,

Opodatkowanie towarów zbywalnych w celu ich ostatecznego przywozu

Towary rynkowe to towary przeznaczone do odsprzedaży lub wykorzystania w celach handlowych, w tym w przedsiębiorstwie podróżnego.

Towary przeznaczone do ostatecznego przywozu na szwajcarski obszar celny muszą być przedstawione w szwajcarskim urzędzie celnym i zgłoszone do oclenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Oprócz prawidłowo wypełnionego zgłoszenia przywozowego należy złożyć dokumenty magazynowe wymienione poniżej.

Przede wszystkim osoby, które przewożą towary (przewoźnicy towarów) lub powodują ich przewóz przez granicę (importerzy, odbiorcy, nadawcy) są osobami podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia, a więc dłużnikami celnymi.

Towary nadające się do handlu można opodatkować tylko w niektórych urzędach celnych i w godzinach ich urzędowania (patrz „Godziny otwarcia i adresy urzędów celnych”).

Przewoźnicy świadczą odpowiednie usługi z zastosowaniem obowiązujących Incoterms.

Skills

Posted on

4 czerwca 2016