DLA JAKICH FIRM ODPRAWA CELNA W UE MOŻE BYĆ SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCA?

,

Odprawa celna w UE jest szczególnie interesująca dla firm szwajcarskich eksportujących towary do wielu krajów UE. Rejestracja dla celów podatku od działalności gospodarczej (tj. reprezentacja przez przedstawiciela podatkowego) musi być przeprowadzona w kraju UE graniczącym ze Szwajcarią.

Rejestracji podatkowej nie należy dokonywać w głównym kraju eksportu (np. w Niemczech), lecz w innym kraju sąsiednim, tj. we Francji, Austrii lub Włoszech, ponieważ przy rejestracji podatkowej w głównym kraju eksportu odprawa celna w UE nie jest możliwa.

Skills

Posted on

4 czerwca 2014