CO TO JEST „DEKLARACJA DOSTAWCY”?

,

Do świadectwa przewozowego EUR.1 dołącza się wniosek o jego wystawienie, który podpisuje przedsiębiorca, podając przyczyny, dla których uważa, że deklarowane towary są pochodzenia preferencyjnego. Firma podpisująca deklarację zobowiązuje się pod każdym względem, także karnym, udowodnić istnienie niezbędnych wymogów do uzyskania preferencyjnego pochodzenia.

W niektórych przypadkach, w celu uzyskania pewności pochodzenia, eksporter potrzebuje informacji o preferencyjnym lub częściowo preferencyjnym statusie surowców zakupionych we Wspólnocie. Od wspólnotowego dostawcy towarów, surowców lub produktów końcowych, które mają być wprowadzone do obrotu, eksporter może zażądać wydania „deklaracji dostawcy” lub „długoterminowej deklaracji dostawcy” zgodnie z harmonogramem i trybem przewidzianym w rozporządzeniu (WE) 1207/2000.

Deklaracja długoterminowa jest ważna przez rok (może być również wystawiona na krótsze okresy), może obejmować całość lub tylko część wyprodukowanych towarów i może być wystawiona na rzecz wszystkich lub części państw, z którymi obowiązują umowy.

Skills

Posted on

4 czerwca 2014