ENKELE SPECIFIEKE GEGEVENS OVER HET BTW-PLAFOND EN DE INTENTIEVERKLARING

,

Elke voltooide uitvoer (zie ECS) creëert een BTW-tegoed van de exporteur aan de staat. Uiteindelijk zou dit leiden tot een fysieke uitbetaling van geld door de overheid aan de BTW-schuldeiser. Om dit te voorkomen heeft de Italiaanse staat het BTW Plafond-instrument in het leven geroepen.

Om het plafond te kunnen vormen, moet men een regelmatige exporteur zijn, d.w.z. dat het bedrag van de uitvoer of soortgelijke transacties in het voorafgaande kalenderjaar of in de voorafgaande twaalf maanden meer dan 10% van de in dezelfde periode ontwikkelde omzet moet bedragen.

Als u eenmaal hebt vastgesteld dat u in aanmerking komt als reguliere exporteur, kunt u kiezen tussen een vast en een mobiel plafond:

– Het vaste Plafond wordt berekend door de som te maken van het bedrag van de BTW die niet is betaald op uitgevoerde en/of gelijkgestelde transacties en die in het voorgaande kalenderjaar is gecumuleerd. (bv. een reguliere exporteur die in 2008 een btw-bedrag van 50 000 euro heeft opgebouwd, zal in 2009 kunnen vragen om tot hetzelfde bedrag geen btw te betalen aan zijn leveranciers);

– Bij de berekening van het roerende (maandelijkse) maximum wordt rekening gehouden met de transacties die in de voorgaande twaalf maanden zijn verricht. Aan het gebruik van het mobiele BTW-plafond zijn twee voorwaarden verbonden:

1) U moet ten minste 12 maanden geleden met de activiteit zijn begonnen;

(2) de status van gebruikelijke exporteur moet elke maand worden geverifieerd.

Voor het gebruik van het maximum moet een intentieverklaring worden ingevuld, en in het geval van invoer moet voor elke transactie een verklaring worden ingevuld. Deze verklaring moet worden genummerd en gedateerd en mag niet meer worden afgegeven na de datum van de douaneverrichting.

De mogelijkheid om gebruik te maken van het btw-plafond en de intentieverklaring af te geven valt uitsluitend onder het oordeel en de verantwoordelijkheid van de importeur. Op de invoeraangifte moet nog steeds het btw-bedrag worden vermeld dat over de belastbare waarde van de goederen is berekend, maar in het vak “douanekosten” moet een aftrekcode worden ingevuld, waardoor het belastingbedrag op nul wordt gesteld.

Skills

Posted on

4 juni 2017