WAT IS BESLAGLEGGING OP GOEDEREN?

,

Inbeslagneming of verbeurdverklaring van goederen is een maatregel van de rechterlijke macht waarbij de goederen aan de eigenaar worden onttrokken om nader onderzoek mogelijk te maken en onrechtmatig gebruik ervan te voorkomen.

Indien de reden voor een inbeslagneming tot een strafrechtelijke procedure leidt, kan aan het einde van deze procedure tot verbeurdverklaring van de goederen worden besloten, waardoor de oorspronkelijke eigenaar uiteindelijk niet meer over de goederen kan beschikken. In beslag genomen goederen worden eigendom van de staat op het grondgebied van de EU, die ze normaliter veilt.

Skills

Posted on

9 juni 2014