IS DE KWIJTING VAN DE ITALIAANSE WET BINDEND?

,

In deze korte paragraaf willen wij slechts de aandacht vestigen op de huidige douanepraktijk met betrekking tot het aanbrengen van het “telematisch uitreisvisum”: momenteel brengt de douane, wanneer de uitvoergoederen de grenzen van een tot de EEG behorende staat overschrijden, een geautomatiseerd uitreisvisum aan dat het oude stempel dat tot voor enkele jaren in gebruik was, heeft vervangen.

De regelgeving bepaalt dat dit “uitreisvisum” moet worden aangebracht binnen 48 uur nadat de goederen de grens daadwerkelijk hebben verlaten. Indien het niet is aangebracht, wordt de uitvoertransactie 90 dagen na afgifte geannuleerd.

Daarom controleert de gewetensvolle douanehandelaar of alle verschillende uitvoer naar behoren door de douane is geregistreerd door het MRN van elke transactie te controleren. Pas wanneer deze controle de succesvolle uitvoer met de registratie van het geautomatiseerde uitreisvisum heeft bevestigd, worden de documenten teruggestuurd naar de exporterende bedrijven.

Er zij op gewezen dat de douane deze methode niet verplicht stelt; sommige bedrijven sturen hun douanedocumenten de dag na de douaneverrichting terug zonder de aanzuivering van het MRN te controleren, en laten deze controle over aan het uitvoerend bedrijf, dat deze controle rechtstreeks op de website van de douane verricht.

Hoewel ons bedrijf zich ervan bewust is dat het iets langer duurt om de documenten aan de klanten te bezorgen, verkiest het te vermijden dat het belang van deze controle over het hoofd wordt gezien of op een of andere manier wordt onderschat, en daarom neemt het deze taak zelf op zich door dagelijks in te grijpen op eventuele omissies en onze klanten enkel de documentatie te bezorgen die reeds in al haar onderdelen volledig is.

Skills

Posted on

6 juni 2014