WELKE VERKLARINGEN MOET DE ITALIAANSE LEVERANCIER AFLEGGEN?

,

Een ander cruciaal aspect betreft de aangiften die de exporteur moet doen met betrekking tot de goederen die worden ingeklaard.

In eerste instantie is het altijd een goed idee om bij uw douane-expediteur de juistheid na te gaan van het op de factuur vermelde douanepunt om eventuele specificaties te laten bevestigen.

Zodra de referentienomenclatuur is vastgesteld, moet de exporteur de voor de specifieke soort goederen vereiste verklaringen afleggen door in het hoofddeel van de factuur (of door middel van een specifieke ondertekende en aangehechte verklaring) de hieronder vermelde vereiste verklaringen te vermelden:

WORDT HIERBIJ VERKLAARD DAT DE GOEDEREN BEDOELD IN ONZE FATT. N. ……………….. VAN ………………. NIET :

Artikelen voor tweeërlei gebruik Reg. EEG 1334/2000 (code Y901);

Cultureel Erfgoed Reg. EEG 3911/92, 2469/96, 974/2001, 806/2003 (code Y903);

Producten die onder de Conventie van Washington vallen – Verord. EEG 338/1997 (cod.Y900);

Producten bestemd voor foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing Reg. EEG 1236/2005 (cod. Y906);

Producten die zijn opgenomen in bijlage I bij Verord. EEG-nr. 689/2008 (code Y916);

Producten die zijn opgenomen in bijlage IV bij Verord. EEG-nr. 689/2008 (code Y917);

In een museum tentoon te stellen producten (cod. Y904);

Producten die overeenkomen met die welke zijn beschreven in de MG notes Export of Military Products and Technologies (Code Y911).

Niet in de lijst opgenomen goederen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1523/2007, zodat ze geen honden- of kattenbont bevatten (Y922).

Skills

Posted on

11 juni 2014