JAKIE DEKLARACJE MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ WŁOSKI DOSTAWCA?

,

Inny istotny aspekt dotyczy deklaracji, które ma złożyć eksporter, dotyczących towarów podlegających odprawie celnej.

W pierwszej kolejności zawsze warto sprawdzić u swojego brokera celnego poprawność pozycji celnej odnoszącej się do towarów na fakturze w celu potwierdzenia wszelkich specyfikacji.

Po ustaleniu nomenklatury referencyjnej eksporter musi sporządzić wymagane deklaracje dla konkretnego rodzaju towarów, wskazując w głównej części faktury (lub za pomocą podpisanej i załączonej specjalnej deklaracji) wymagane oświadczenia wymienione poniżej:

NINIEJSZYM OŚWIADCZA SIĘ, ŻE TOWARY, O KTÓRYCH MOWA W NASZYM FATT. N. ……………….. Z ………………. NIE SĄ :

Przedmioty podwójnego zastosowania Reg. EWG 1334/2000 (kod Y901);

Dziedzictwo kulturowe Reg. EWG 3911/92, 2469/96, 974/2001, 806/2003 (kod Y903);

Produkty objęte Konwencją Waszyngtońską – Reg. EWG 338/1997 (kod.Y900);

Produkty przeznaczone do torturowania lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania Reg. EWG 1236/2005 (kod Y906);

Produkty zawarte w załączniku I do Reg. EWG nr. 689/2008 (kod Y916);

Produkty zawarte w załączniku IV do rozporządzenia. EWG nr. 689/2008 (kod Y917);

Produkty przeznaczone do ekspozycji w muzeum (kod Y904);

Produkty, które odpowiadają tym opisanym w notatkach MG Eksport produktów i technologii wojskowych (kod Y911).

Towary niewymienione w wykazie zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr. 1523/2007, więc nie zawierają sierści psów i kotów (Y922).

Skills

Posted on

11 czerwca 2014