CO TO JEST CERTYFIKAT EUR 1?

EUR 1 jest świadectwem wydawanym przy wywozie w celu poświadczenia, że towary opisane w formularzu są pochodzenia i produkcji wspólnotowej (określane jako „pochodzenie preferencyjne”) i jest wydawane przez Urząd Celny na pisemny wniosek eksportera. Wniosek...